Правила и условия

Общи условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на сайта

Благодарим Ви, че поситихте интернет страницата ни. Ние от Make Sense Club (наричани по-долу за кратко „Клубът“), Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване (наричани по-долу в текста „Общите условия“, „Условията за ползване“)

Общи разпоредби

С първоначалния си достъп до интернет страницата makesense-club.com (наричана за краткост „Сайт/а“ или „Страница/та“), независимо от начина на достъп (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), както и при всяко следващо посещение и/или използване на намиращите се в нея информационни ресурси, Вие потвърждавате, че сте прочел/а, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласен/на с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте този Сайт.

Основни понятия

    • „потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
    • „услуга/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
    • „злонамерени атаки на трети лица“  са действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

Право на собственост върху Съдържанието

Всички текстове, изображения, аудио и видео материали, публикувани или достъпни на Страницата (наричани по-долу „Съдържание“), са наша собственост или собственост на наши членове, партньори, лицензодатели, и/или доставчици, предоставили ни правата за използване на Съдържанието.

Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер,  наша собственост или собственост на нашите партньори и лицензодатели.

Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че  Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване.

Права и задължения на потребителя

Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на електронните формуляри (регистрационна форма, анкети и други) на Сайта.

Освобождаване от отговорност

Ако имате нужда от повече информация или имате въпроси относно отказ от отговорност на нашия сайт, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща или през формата за контакти на Сайта.

Цялата информация в Сайта е публикувана добросъвестно и е само за обща информация. Ние не даваме никакви гаранции за пълнотата, надеждността и точността на тази информация. Всяко действие, което предприемате по отношение на информацията, която намирате на Сайта, е на ваш собствен риск. Не носим отговорност за загуби и/или щети във връзка с използването на Страницата.

От нашия Сайт можете да посетите други уебсайтове, като следвате връзки (линкове) към такива външни сайтове. Въпреки че се стремим да предоставяме само качествени връзки към полезни и етични уебсайтове, нямаме контрол над съдържанието и естеството над тези сайтове. Тези връзки към други уебсайтове не предполагат препоръка за цялото съдържание, намерено на тези сайтове. Собствениците на сайтове и/или съдържанието може да се променят без предизвестие и може да се появят „лоши“ връзки (линкове), преди да имаме възможност да премахне тези връзки.

Моля, имайте предвид, че когато напускате Страницата ни, други сайтове може да имат различни общи условия, които са извън нашия контрол. Не забравяйте да проверите техните правилата за поверителност на тези сайтове, както и техните „Общи условия“, преди да се занимавате с каквато и да е дейност или да качите информация.

Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

Изменение и достъп до Общите условия

Клубът си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия  по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 02.10.2020