Политика за поверителност

Лични данни и политика относно бисквитките

Обхват на политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност (наричана по-долу за краткост „Политика за поверителност“) е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Make Sense Club (наричани по-долу за кратко „Клубът“), собственик на интернет страницата: makesense-club.com (наричана за краткост „Сайт/а“ или „Страница/та“) и всеки един от потребителите (наричани по-долу за краткост „Потребители“) на Сайта, във връзка с използването от Потребителя на Страницата; както и Политиката относно бисквитките на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност е неразривно свързана с Общите условия на Клуба. Тя не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас – нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо.

Защита на личните данни

Клубът, чрез Сайта, събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

Личните данни на Потребителите могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания чрез електронните формуляри (регистрационна форма, анкети и други) на Сайта, статистически информация за ползване на Страницата и защита на информационната сигурност на Сайта.

Клубът не ползва и не обработва лични данни на Потребителя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Потребителя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

Клубът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Клубът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Сайтът събира през посещенията на Потребителя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Всички резултати (снимки и истории) и препоръки на клиенти са предоставени доброволно от тях и са използвани с тяхното изрично съгласие.

Политика относно бисквитките

Сайтът използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „фиксирани“ или „временни“ бисквитки: фиксираната бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия (временна) ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. Ние използваме бисквитки фиксирани и временни бисквитки в нашия уебсайт.

Управление на бисквитките

 1. Имената на бисквитките, които използваме в Сайта, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:
   • използваме Google Analytics в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава или администрира уебсайта;
   • Google Tag Manager
   • Facebook Pixel
 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:
   • в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
   • във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
   • в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.
 3. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:
   • в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );
   • във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
   • в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”
 4. Блокирането и/или изтриването на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на Страницата ни.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Последна актуализация на Политиката за поверителност: 02.10.2020